Comfort tire
Sport tire
ยาง Off-road tire
Motorcycle tire Big Bike
Scooter tire 150cc-400cc
Run flat tire
Mini tire
ยางขอบขาว Classic tire
  
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
www.dr216tirecenter.com
วัตถุประสงค์ที่ผมจัดทำเว็บนี้ขึ้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนื่องจากว่าเราได้เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2515 ในนาม ห.จ.ก ดำรงการยาง (วงเวียน22) ในรุ่นคุณพ่อ จำหน่ายยางรถยนต์,ยางรถจักรยานยนต์,ยางที่ใช้ในการเกษตร,ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม ทุกชนิดทุกยี่ห้อในราคาส่ง แล้วพอผมมาสานต่อกิจการของคุณพ่อ ผมได้เล็งเห็นว่าลูกค้าต้องการข้อมูลข่าวสารของสินค้ามากขึ้น
  

 


HOT ITEM

NEW ITEM

PROMOTION ITEM

สาระน่ารู้

Powered by MakeWebEasy.com